SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

TROLLSKOGEN

Vi ritar om en befintlig skola i Strängnäs till förskola för 150 barn med Reggio Emilia-pedagogik

Läs mer

KONRADSBERG


Ombyggnad av Konradsberg Hus Q, plan 1 för Stims Stockholms Internationella Montessoriskola.
Byggnaden byggdes om på 1990-talet från mentalsjukhus till lärarhögskola och har under senare år byggts om i etapper för Stims.

Läs mer

OMKLÄDNINGSRUM 7 SKOLOR

omklad 7
Sollentuna kommun utförde i början av 2010 en statusbesiktning av omklädningsrum till 7 st. gymnasikhallar.
Detta resulterade i uppdraget att ta fram förslag och bygghandlingar inför en renovering av dessa omklädningsrum.

Läs mer

KV. KLAMPAREN

Lekrum
KV. Klamparen 9 är ett bostadshus och en bostadsrättsförening med samma namn. Huset är byggt 1986, ritat av Ahrbom Fahlsten Arkitekter AB. Reppen Lizell Arkitekter fick 2009 uppdraget av Kungsholmens Stadsdelsförvaltning att utföra skissförslag inför en ombyggnad av plan 1 från radiostudio till förskola. Lokalen inrymmer 60-80 barn plus personal. Ett matlagningskök/ diskrum och matsal för 90-100 personer ingick även i projektet.

Läs mer

FÖRSKOLA I PILTRÄDET 11

ExteriörByggnaden, som är ritad av Axel Kumlien i slutet av 1800-talet, uppfördes som operationsbyggnad till Serafimerlasarettets kirurgiska klinik i slutet av 1800-talet. Exteriören, som överensstämmer med övriga byggnader i anläggningen är väl bevarad och därför skyddad av staden. Interiören, som ursprungligen inrymde en anatomisk teater, har däremot genomgått genomgripande förändringar.

Läs mer

UTBILDNINGSRESTAURANG TUMBA GYMNASIUM

Tumba_Utb_Entr
Hotell- och restaurangprogrammet på Tumba gymnasium utbildar kockar, kallskänkor, servitörer och bartenders. Eleverna deltar i driften av Novisen – skolans utbildningsrestaurang – som är öppen för allmänheten.

Läs mer

EKEBYHALLEN

gymsal
Den nyupprustade skolan var i behov av en ny sportshall. Hallen tar upp färger och formspråk från skolan, och ligger intill den befintliga byggnaden som en naturlig fortsättning. Hallen används till skolgympa och till andra sportsevenemang.

Läs mer

EKEBYSKOLAN - EFTER ABC

interior_skolans_ateljeOmbyggnaden bestod i att göra nya utrymmen för de två arbetsenheterna, nytt bibliotek, elevvård och administration, samt experimentverkstad, hemkunskap, slöjd, bild och musik. Det byggdes också en ny entré och en ny idrottshall.

Läs mer

OMBYGGNAD TUMBA GYMNASIUM

exteriorPrecis vid pendeltågstationen ligger Tumba gymnasium med Botkyrkas största programutbud. Tumba gymnasium har blivit en nyväckt mötesplats för unga från hela Storstockholm.

Läs mer

CAMPUS TELGE

campus

Campus Telge är Södertäljes högskolecampus, en del av KTH. Här hittar man en spännande blandning av nya IT-lösningar och K-märkt miljö.

Läs mer