REPPEN LIZELL ARKITEKTER AB

Reppen Lizell Arkitekter har funnits sedan 2003 och delägare är Fredrik Lizell och Rita Reppen.
 
Vi har stor bredd på våra uppdrag, från arkitektur och planering till formgivning och inredning. Vi arbetar i både stor och liten skala med utveckling av arbetsplatser/ hyresgästanpassning, lokaler för utbildning samt privathem mm. 
 
Kontoret utför projekt från idéskiss/programhandling/funktionsprogram till färdig byggnad och uppföljning. I flertalet projekt utför vi även inredning och sköter upphandlingen av inredning.
 
Våra beställare är större organisationer, kommuner, företag och privatpersoner där vi arbetar med lokaler för förskolor, skolor, sportanläggningar, kontor, inredningar men även butiker, museer, privatbostäder och fritidshus. 
 
Vi arbetar alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare och är lyhörda inför varje specifikt behov där vi skapar arkitektoniska, sociala och ekonomiska mervärden för våra kunder. Att se helheten från tidiga skeden till färdig produkt med kreativa nya lösningar är viktigt för oss. Vi har höga ambitioner när det gäller miljö- och kvalitetstänkande och vill bidra till en hållbar och miljöriktig utveckling med långsiktiga lösningar som människor ska trivas i.
 
Vi ställer höga krav på funktion, design, hållbarhet och ekonomi och lägger stor vikt vid materialval, färgsättning, detaljer och ljusföring. Varje projekt är unikt och vi strävar efter att skapa kreativa och personliga lösningar som bidrar till att stärka kundens identitet.